Chakra’s

Het doel van het beoefenen van yoga is het bereiken van eenheid, in alle aspecten van je zijn. Dat betekent niet alleen een gezond lichaam, maar ook harmonie in je geest en emoties, en zelfs diepere bestaansniveaus.  Hiervoor moet je met je aandacht wat dieper in jezelf gaan dan je gewoon bent. Door oefening ga je dan steeds fijner en gevoeliger waarnemen en kun je gaandeweg andere, subtielere niveaus ontdekken.  Echte balans kun je maar bereiken als elk van deze niveaus in evenwicht en op elkaar afgestemd zijn.
In het diepere innerlijke van onszelf bevindt zich een subtiele laag, die men in de yoga pranamaya kosha noemt. In deze laag stroomt er prana   De prana is een soort levenskracht of levensenergie, die elke andere laag voedt. Deze prana kun je voelen.
De prana wordt verdeeld door een systeem van kanalen, de nadi’s.
3 belangrijke nadi’s zijn ida, pingala en sushumna. Ze zijn gelegen in en rond de ruggengraat.
In deze ruggengraat bevinden eveneens zich 7 energiecentra, de 7 hoofdchakra’s.
Het woord chakra is Sanskriet en betekent letterlijk wiel of schijf. Je kan ze je vereenvoudigd voorstellen als een soort wervelingen of draaikolken van vitale energie. Hier wordt vitale levensenergie opgenomen en gericht verdeeld, via de nadi’s, in de verschillende lagen van ons lichaam. De chakra’s zijn onderling verbonden, eigenlijk kan je ze niet geïsoleerd zien van elkaar. Ze treden in wisselwerking langs het sushumna hoofdenergiekanaal. Dit is als het ware de hoofdsnelweg van energie.
Een chakra wordt vaak vergeleken met een lotusbloem, omdat het opengaan ervan lijkt op het openen van een bloemknop. Ze hebben ook blaadjes: 4, 6, 10, 12, 16, 2 en 1000. Net als bloemen kunnen ze opengaan en sluiten, afhankelijk van de gesteldheid van het bewustzijn. Wanneer een chakra te open is of gesloten, stagneert de levensenergiestroom van het chakra. Yoga kan je helpen deze chakra’s vrij te maken van hun blokkades. Dan pas krijg je een vlotte doorstroming van prana in heel je systeem en krijg je balans in je leven.
Elk chakra staat in verbinding met het lichaam via het zenuwstelsel en endocriene (hormoonvormende) klieren.  Maar ze vormen ook een brug naar de geest en andere delen van ons wezen. Ze zijn elk gelinkt aan een aspect van ons bewustzijn. Van instinctief gedrag tot bewust uitgestippelde strategieën, emoties als liefde en plezier, artistieke uitingen, inzichten, intuïtie, …
Door je te richten op de chakra’s en na te gaan hoe die bij jou werken, kom je veel te weten over jezelf en vergroot je je zelfkennis.  Zo leer je patronen herkennen die een harmonisch leven belemmeren. En deze kan je dan mogelijk bijsturen.
Dit chakrasysteem is verre van nieuw. Het vormt een onderdeel van een zeer oude traditie.